Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının Türkiye’deki Yerleşimi ve Sıklığı Nedir?

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının Türkiye’deki Yerleşimi ve Sıklığı Nedir?

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte Türkiye’deki şarj istasyonu sayısı ve yerleşimi önemli bir konudur. Türkiye’deki elektrikli araçların sayısının artması, şarj istasyonlarının da sayısının artmasını gerektirmektedir. Kısacası, elektrikli araçların yaygınlaşması ve kullanımının artması Türkiye’deki şarj istasyonu sayısını da arttırmaktadır.

Türkiye’deki elektrikli araç sayısı birçok kaynakta farklı şekillerde verilse de, yaklaşık olarak 2021 yılı itibariyle 20 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Ancak, bu rakamın her geçen gün hızla arttığı da bir gerçek.

Türkiye’deki şarj istasyonu sayısı ise 2021 yılı itibariyle 200’ün üzerindedir. Bu sayı, elektrikli araçların sayısı göz önüne alındığında ne yazık ki yeterli değildir.

Şehir Şarj İstasyonu Sayısı
İstanbul 70+
Ankara 20+
İzmir 15+

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde şarj istasyonlarının sayısı bir nebze olsun fazla olsa da, diğer şehirlerde ihtiyaca yanıt verebilecek düzeyde değildir.

Bu nedenle, Türkiye’deki elektrikli araç sayısının hızla artmasına paralel olarak, şarj istasyonlarının sayısını da artırmak gerekmektedir. Ayrıca, hava kirliliği ve iklim değişikliği gibi etkenler göz önüne alındığında, elektrikli araçların yaygınlaşması için gerekli adımların atılması kaçınılmaz hale gelmektedir.

Türkiye’deki Elektrikli Araç Sayısı ve Şarj İstasyonları

Türkiye’de elektrikli araç sayısı her geçen gün artmaktadır. Tüketiciler, çevreyi korumak ve yüksek akaryakıt maliyetlerinden kaçınmak için elektrikli araçlara yönelmektedirler. Bu durum, şarj istasyonu ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Türkiye’de 2021 yılında yaklaşık 42.500 elektrikli araç bulunmaktadır. Bu sayı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 2019 yılına göre %100’ün üzerinde bir artış göstermiştir.

Türkiye’deki şarj istasyonu sayısıyla ilgili olarak, Aralık 2020 itibarıyla yaklaşık 5.000 adet şarj istasyonu bulunmaktadır. Bunların %60’ı halka açık şarj istasyonlarıdır ve %40’ı özel şarj istasyonlarıdır. Türkiye genelinde halka açık şarj istasyonlarının en yoğun olduğu şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir’dir.

Şehir Halka Açık Şarj İstasyonu Sayısı
İstanbul 1.600
Ankara 858
İzmir 443

Şarj istasyonu sayısını artırmak için Türkiye, devlet teşvik programı kapsamında şarj istasyonu yatırımı yapan girişimciler ve şirketler için çeşitli teşvikler sunmaktadır. Bu teşvikler arasında kira desteği, vergi indirimleri ve maddi desteğe yönelik hibe proje desteği gibi seçenekler yer almaktadır. Türkiye’deki elektrikli araç sayısı arttıkça, şarj istasyonu sayısının da hızla artması beklenmektedir.

İstanbul ve Ankara’da Şarj İstasyonlarının Yerleşimi

Elektrikli araçların yaygınlaşması ile birlikte Türkiye’de de şarj istasyonlarının sayısı artmaya başladı. Ancak, özellikle büyük şehirlerdeki araç sayısına kıyasla şarj istasyonlarının dağılımı ve ulaşılabilirliği hala yetersiz kalıyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük metropollerde şarj istasyonlarının yerleşimi hakkında istatistiksel veriler incelendiğinde ise şu bilgilere ulaşılabiliyor:

Şehir Toplam Şarj İstasyonu Sayısı Kent İçi Şarj İstasyonu Sayısı Kent Dışı Şarj İstasyonu Sayısı
İstanbul 250+ 150+ 100+
Ankara 50+ 30+ 20+

İstanbul’daki şarj istasyonlarının büyük çoğunluğu özel şirketler ve belediyeler tarafından kurulmuş durumda. Kent içi şarj istasyonlarının sayısı daha fazla olmakla birlikte, şehrin çevre yoluna yakın bölgelerinde de kent dışı şarj istasyonlarına rastlamak mümkün. Ankara’ya kıyasla şarj istasyonu sayısı daha fazla olmakla birlikte, şehrin büyüklüğüne kıyasla sayının yeterli olduğu söylenemez.

Her ne kadar büyük şehirlerdeki şarj istasyonlarının sayısı artsa da hala yeterli değil. Özellikle şehir merkezlerinde bulunan büyük alışveriş merkezleri, hastaneler, oteller ve toplu taşıma durakları yakınında daha fazla şarj istasyonuna ihtiyaç duyuluyor. Önümüzdeki yıllarda elektrikli araçların yaygınlaşması ile birlikte bu ihtiyacın da karşılanacağı umuluyor.

Avrupa’da ve Dünyada Durum

Elektrikli araçlar dünya genelinde kademeli olarak yaygınlaşmaya devam ederken şarj istasyonu sayıları da giderek artıyor. Avrupa’da özellikle Norveç, Hollanda, ve Almanya gibi ülkeler yüksek sayıda şarj istasyonuna sahipken diğer Avrupa ülkelerinde de şarj istasyonları yaygınlaşmaya devam ediyor.

Dünya genelinde ise Çin, Norveç ve ABD en yüksek sayıda şarj istasyonuna sahip ülkeler olma özelliğini taşıyor. Çin, toplam 1,22 milyon şarj istasyonu ile en yüksek sayıda şarj istasyonuna sahip ülke konumunda. Norveç ise elektrikli araç kullanımının yaygın olduğu ve nüfusunun küçük olduğu bir ülke olması nedeniyle nüfus başına en yüksek şarj istasyonu sayısına sahip. ABD ise toplam 635.000 şarj istasyonu ile bu alanda ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye’de ise hala yeterli sayıda şarj istasyonu bulunmuyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2021 yılı Temmuz ayı verilerine göre Türkiye’de toplam 11.896 adet şarj istasyonu bulunuyor. Bu sayı oldukça düşük kalmakta, özellikle Avrupa ülkelerindeki rakamlar göz önüne alındığında.

Ancak son dönemde hükümet tarafından yapılan yatırımlar, özel sektörün girişimleri ile birlikte ülkemizde de elektrikli araç pazarının belirli bir seviyeye ulaşması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda daha fazla şarj istasyonunun kurulması, kamusal alanlarda daha fazla elektrikli araç şarj istasyonu bulundurulması planlanıyor.

Elektrikli Araçların Yaygınlaşması ile İlgili Hedefler

Elektrikli araçların Türkiye’de yaygınlaşmasıyla birlikte yapılan çalışmalar, alternative enerji kaynaklarına yatırım yapılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması ve şarj istasyonlarının arttırılması gibi önemli hedefler belirlenmiştir.

Bu hedefler doğrultusunda, elektrikli araçların daha sık kullanılması için öncelikli olarak şarj istasyonu sayısının arttırılması ve şarj istasyonlarının daha geniş bir alana yayılması gerekmektedir. Türkiye’deki birçok noktada bu istasyonların sayısı çok az ya da hiç yoktur. Bu nedenle, özellikle kentin işlek bölgeleri, alışveriş merkezleri, otoparklar, havaalanları, otobüs durakları, otoyol dinlenme tesisleri ve benzin istasyonları gibi çok sayıda insanın yoğun olarak bulunduğu alanlarda şarj istasyonlarının kurulması hedeflenmektedir.

Bunun yanı sıra, elektrikli araçlar tarafından kullanılan akülerin uzun ömürlü olması için, akülerin kaynaklarının özelliklerine göre şarj edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, farklı şarj ihtiyaçlarını karşılamak için farklı şarj hızlarına sahip şarj cihazları geliştirilmelidir. Böylece, araç sahipleri, çeşitli şarj cihazlarını kullanarak istedikleri hızda şarj edebilirler.

Yukarıda bahsedildiği gibi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması da elektrikli araçların kullanımını yaygınlaştırmak için önemli bir faktördür. Bu nedenle, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve hidroelektrik enerji kaynaklarının kullanımı arttırılmalı, bu kaynakların yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüştürülmesiyle ekonomik bir üretim sağlanmalıdır.

Tüm bu hedefler beraber dikkate alınarak, elektrikli araçların yaygınlaşmasını sağlamak ve Türkiye’nin bu konuda lider ülkeler arasında yer almasını hedeflemekteyiz.

Araştırmanın Sonuçları

Araştırmaya göre, Türkiye’deki elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının sayısındaki artış, elektrikli araçların kullanımını da arttırıyor. Güncel verilere göre ise Türkiye’de 2021 yılında 3.000’den fazla şarj istasyonu bulunuyor.

Elektrikli araçların yaygınlaşması Türkiye’de henüz yeni bir olgu olmakla birlikte, şarj istasyonu sayısındaki artış da hızla devam ediyor. Şehirler arasında seyahat edenler veya büyük şehirlerde yaşayanlar için şarj edilebilir araçlara yönelik olarak, Bolu’dan Kocaeli’ye kadar birden fazla şarj istasyonu noktaları mevcut. Bununla birlikte, Anadolu şehirleri ve diğer şehirler için ciddi bir şarj istasyonu altyapısı çalışması gerekmekte.

Şarj istasyonlarının konumları, özellikle şarj edilebilir elektrikli araç sahipleri için büyük önem taşımaktadır. Şarj istasyonlarının yerleri, şehirlerin ana noktaları ve otoban kenarlarında sıkça bulunmaktadır. Şehir merkezlerinde ve alışveriş merkezlerinde de şarj istasyonu bulmak mümkün. Bu şarj istasyonları sayesinde sürücülerin seyahatleri sırasında elektrikli araçlarını şarj etmeleri mümkün.

Sonuç olarak, Türkiye’de elektrikli araçlar için şarj istasyonu sayısı her geçen gün artmaktadır. Ancak, Türkiye’nin bu konuda yapması gerekenler de henüz mevcut şarj istasyonu sayısının yeteri kadar olmadığını göstermektedir. Bu nedenle, Türkiye’nin bu alanda daha çok çalışması gerekmekte ve şarj ihtiyacını karşılayacak bir altyapıya sahip olması beklenmektedir.

Alternatif Şarj Yöntemleri

 

Elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının kurulumu hızla devam ederken, araç sahipleri için pratik alternatif şarj yöntemleri de mevcuttur.

Birçok elektrikli araç sahibi, genellikle evlerinde bulunan pratik bir duvar şarj cihazı kullanır. Bu yöntem, araç sahiplerine evlerinin rahatlığında şarj etme imkanı sağlar. Bazı durumlarda, kamu binalarında ve park yerlerinde ücretsiz alternatif şarj noktaları bulmak da mümkündür.

Ayrıca, elektrikli araçları şarj edebilen hareketli cihazlar da kullanılabilir. Bu cihazlar, taşınabilir şarj cihazları, güneş panelleri ve hatta bisikletler gibi farklı cihaz ve araçlar olabilir. Bazı elektrikli araç sahipleri, seyahat ederken bu cihazlardan yararlanarak şarj işlemini gerçekleştirebilir.

Elektrikli araçları şarj etmek için kullanılabilecek bir diğer alternatif yöntem, şarj kapasitesi yüksek jeneratörler kullanarak araçları şarj etmektir. Ancak, bu yöntem genellikle pahalı ve yüksek karbon ayak izine sahip bir seçenektir.

Sonuç olarak, elektrikli araçların şarj istasyonları dışında şarj edilmesi için birçok alternatif yöntem mevcuttur. Ancak, bu yöntemlerin uygulanabilirliği ve etkinliği araç modellerine ve kullanım amaçlarına göre değişebilir.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, şarj istasyonlarının artmasıyla birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı da artmaktadır. Bu nedenle, daha çok yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı şarj istasyonlarının hizmet vermeye başladığı bilinmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, hem çevre dostu hem de maliyet açısından avantajlıdır.

Yenilenebilir enerji kaynakları, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidrolik enerji ve biyoenerji gibi birçok farklı kaynaktan elde edilebilir. Bu enerji kaynakları, şarj istasyonlarında kullanıldığında, araçların şarj edilmesinde çevreye zararlı atıkların salınımını minimum seviyeye indirir. Bu da doğrudan çevre kirliliğinin azalması anlamına gelir.

Aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, şarj istasyonlarının maliyetini de düşürür. Bu enerji kaynakları doğal kaynaklardan elde edildiği için, enerji maliyetleri de daha düşüktür. Bu da, şarj istasyonlarının daha uygun fiyatlı hale gelmesine ve daha fazla kullanıcının bu hizmetten faydalanmasına olanak sağlar.

Bir diğer avantajı ise, enerji bağımsızlığıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları doğal kaynaklarla olduğu için, enerji üretimi ve depolanması daha kolaydır. Bu da, enerji kaynaklarının geleneksel olarak kullanılan kaynaklardan bağımsız olarak elde edilmesini mümkün kılar. Bu da, enerji arzının kararlılığı ve güvenilirliğini arttırır.

Sonuç olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı elektrikli araçlar ve şarj istasyonlarının daha çevreci, daha uygun fiyatlı ve daha enerji bağımsız hale gelmesini sağlar. Bu nedenle, şarj istasyonlarının daha çok yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak yapılması, hem çevre hem de ekonomik açıdan birçok avantaj sağlar.

Avantajlar ve Dezavantajlar

Elektrikli araçlar ve şarj istasyonlarının artması beraberinde pek çok avantaj ve dezavantajı da getirmektedir. İlk olarak, elektrikli araçlar çevre dostu olduğu için dizel ve benzinli araçların yarattığı kirlilik miktarı azalmaktadır. Bunun yanında, elektrikli araçlar sessiz olduğundan trafik gürültüsü de azalmaktadır. Bunlar, çevre ve insan sağlığı için büyük bir avantajdır.

Şarj istasyonlarının artması ile birlikte, daha fazla şehir ve ülke ekonomisi de avantajlı hale gelmektedir. Özellikle, şarj istasyonlarının bulunabilirliğinin artması ile birlikte insanlar daha fazla elektrikli araç satın alacaklarından, bu sektörde bir büyüme meydana gelecektir. Ayrıca, elektrikli araçlar şarj edilirken kullanılan enerji kaynakları da önemlidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, fosil yakıtların kullanımının azalması anlamına gelir ve bu, doğaya daha az zarar vermek anlamına gelir.

Ancak, elektrikli araçlar ve şarj istasyonları hakkında bazı dezavantajlar da bulunmaktadır. İlk olarak, şarj istasyonlarının bulunamaması, özellikle uzun mesafe yolculukları için ciddi bir problem haline gelebilir. Bu, birçok insanın elektrikli araçları tercih etmemesine neden olabilir. Ayrıca, şarj istasyonlarının kurulum maliyetleri oldukça yüksektir ve bu maliyetlerin geri kazanılması zaman alabilir.

Bir diğer dezavantaj, elektrikli araçların tam şarj olana kadar geçen sürelerdir. Şarj işlemi uzun saatler sürebilir ve bu, özellikle yoğun kullanımda zaman kaybına neden olabilir. Bununla birlikte, kestirim yürütmek gerekirse, kısa süreli kullanımda pil ömrü daralabilir ve pil değiştirme maliyetleri doğar.

Sonuç olarak, elektrikli araçların yaygınlaşması ve şarj istasyonlarının artması, çevre dostu bir geleceğin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Ancak, dezavantajlarına da dikkat etmek gerekmekte ve bu problemlere çözümler bulunması gerekmektedir. Elektrikli araçların ve şarj istasyonlarının yaygınlaşmasıyla birlikte yeni teknolojiler ve yenilikler de ortaya çıkacak, hem çevre hem de insanların kullanımına yönelik yeni fırsatlar da doğacaktır.

Comments are closed.